O tym jak szybko i skutecznie uzyskać patronat TVP Rzeszów nad ciekawym i ważnym przedsięwzięciem.

Żeby uzyskać patronat należy wysłać pismo i wypełniony "Załącznik - opis imprezy" do dyrektora TVP Rzeszów na adres: e-mailem ( patronaty.rzeszow@tvp.pl ) lub pocztą na adres TVP S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. Mjr. W. Kopisto 6, 35-310 Rzeszów  nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy/przedsięwzięcia.

I. REGULAMIN UZYSKANIA PATRONATU


1.
Pismo do dyrektora TVP Rzeszów o uzyskanie patronatu powinno zawierać:
- nazwę organizatora lub nazwy organizatorów,
- datę imprezy/ przedsięwzięcia,
- miejsce imprezy/ przedsięwzięcia.
- program lub opis/scenariusz imprezy/ przedsięwzięcia
- oczekiwania od TVP Rzeszów, jako patrona medialnego
- oferowane świadczenia organizatora
- oświadczenie o opłacaniu abonamentu
- podstawowe dane do kontaktu, w tym: imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za koordynację imprezy/przedsięwzięcia oraz adres e-mailowy.
2. Wypełniony "Załącznik - opis imprezy"  zgodnie z zawartym w nim wskazówkami.
3. Pismo i wniosek powinny wpłynąć do TVP Rzeszów przez e-pocztę lub drogą pocztową najpóźniej 21 dni przed imprezą lub przedsięwzięciem.
4. Plik zawierający pismo do dyrektora TVP Rzeszów o uzyskanie patronatu powinien być nazwany wg schematu: data imprezy (np. 2013.01.07) – miejscowość (np. Tarnobrzeg) – nazwa imprezy (Akademia małego studenta): 2013.01.07 Tarnobrzeg Akademia małego studenta.
5. Każde pismo i wniosek rozpatrywane są indywidualnie, w terminie do 7 dni.
6. W przypadku braku odpowiedzi należy uznać, że pismo o uzyskanie patronatu zostało rozpatrzone negatywnie.

II. OPIEKA MEDIALNA

TVP Rzeszów w przypadku przyznania patronatu medialnego może:
1. Zapowiedzieć i poinformować o przedsięwzięciu na stronie internetowej www.rzeszow.tvp.pl
2. Zapowiedzieć i poinformować o przedsięwzięciu w programie Kalejdoskop.
3. Jednorazowo wyemitować dostarczony max. 30 – sekundowy filmowy zwiastun przedsięwzięcia spełniający standardy TVP, który powinien być dostarczony do TVP Rzeszów najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy (zwiastun nie może zawierać elementów reklamowych).
4. Uzyskać 50 proc. rabat na emisję komercyjnych reklam promujących wydarzenie i jego sponsorów.
5. Wyrazić zgodę na zamieszczenie wykonanych przez organizatora zdjęć z imprezy w galerii foto na stronie www.rzeszow.tvp.pl
UWAGA: TVP Rzeszów nie gwarantuje obsługi reporterskiej imprezy/przedsięwzięcia objętego patronatem. 

III. STRONA INTERNETOWA

Materiały do publikacji na stronie internetowej www.rzeszow.tvp.pl powinny zawierać:
1. Wypełniony plik tekstowy z informacjami o imprezie   "Załącznik - opis imprezy" .
2. Dodatkowe treści uzupełniające (np. program imprezy), które zostaną użyte w formie załącznika do strony internetowej prosimy przysyłać wyłącznie w formie pliku PDF. Dokumenty w innych formatach nie będą zamieszczane.
3. Element graficzny (logo, plakat) wyłącznie w postaci pliku JPG o formacie 16:9 (format 16:9 oznacza prostokąt o stosunku szerokości do wysokości jak 16 do 9 – orientacja pozioma).
UWAGA: Wykluczone są pliki w innym formacie. Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie plików, których rozmiar przekracza 1 MB.
4. Wszelkie uzupełnienia, poprawki i dodatkowe informacje prosimy kierować na adres patronaty.rzeszow@tvp.pl

W nagłówku e-maila proszę podawać nazwę imprezy/przedsięwzięcia oraz planowaną datę jej/jego odbycia.
5. Materiały, które nie spełniają wyżej wymienionych wymagań, nie będą publikowane na stronie internetowej!
6. Wszelkie zmiany w programie imprez objętych patronatem oraz opieką medialną należy zgłaszać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia.
UWAGA: Jeżeli Organizator nie zgłosi zmian w odpowiednim terminie emisja informacji odbywać się będzie na podstawie wcześniej dostarczonych dokumentów.

IV. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

Organizator ma obowiązek:
1. Określenia w piśmie do dyrektora TVP Rzeszów rodzajów proponowanych świadczeń patronackich (wyeksponowanie banneru, roll – upu, tablicy, logo podczas imprezy, umieszczenie logo TVP Rzeszów na drukach związanych z imprezą itp.).
2. Uzyskania akceptacji TVP Rzeszów na druki z logo TVP Rzeszów.
3. W przypadku wypożyczenia  baneru/roll-up’a należy pobrać i wypełnić odpowiedni plik tekstowy Kwit na zwrot baneru  

4. W ciągu tygodnia po zakończeniu imprezy Organizator zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną dokumentację (również fotograficzną) dot. realizacji świadczeń wobec TVP Rzeszów.
UWAGA: Na drukach, w tym na zaproszeniach, plakatach oraz stronie lub stronach internetowych imprezy/przedsięwzięcia można używać wyłącznie logo TVP Rzeszów przesłane przez TVP Rzeszów.